dimecres, 14 d’octubre de 2009

Estirar Corda

S´ha tornat posar de moda aquest joc en molts de pobles. Dos grups, una a cada banda de corda, estiren fins que un d´ells sobrepassa el límit que prèviament han assenyalat. Abans, quan un dels grups flaquejava es podia demanar ajut i s´hi afegien més persones; d´aquesta manera els grups s´anaven fent cada vegada més nombrosos. Però molta gent no en sap l´origen (que no era només de força bruta): aquest joc estava lligat a una pràctica màgica destinada a alterar el curs i la durada de les estacions. Als llocs on ritus semblants tenen aquesta finalitat, els dos grups que estiren la corda simbolitzen cadascun d´ells una estació (sovint l´hivern i l´estiu); si en el joc domina el grup que representa l´estiu, es creu que aquest s´allargarà i dominarà damunt l´hivern, el qual tendrà un caràcter benigne; o bé al contrari.

dilluns, 5 d’octubre de 2009

Octubre

Octubre, las mejores frutas pudre.
O bien o mal, va a lo suyo cada cual.

Octubre fred, mata es cuquet.
A Ase Vell Tot Són Mosques.

An apple a day keeps the doctor away.
It never rains, but it pours.