dimecres, 12 d’octubre de 2011

Refrán

Quien bien te quiere, te hará llorar.

(Bua...)

El mestre

Mon pare i mu mare
mindó, mindó, mindeta!
mon pare i mu mare
no em deixen adormir.

M'envien a escoleta
per a prendre de llegir.

El mestre qui m'ensenya
s'enamorà de mi.

Me diu: Catalineta
te vols casar amb mi.

Som massa joveneta
i no el podré servir.

Mos posarem en taula
i un llibre per llegir.

I a cada cap de taula
un barrelet de vi.
(Per escoltar la melodia pitja en el triangle vermell del cantó esquerra)

Una dona llarga i prima


1. Una dona llarga i prima,
ara va de bo;
seca com un bacallà,
ara va de bo;
seca com un bacallà,
ara va de bo, que de bo va.

2. Se passeja per la vila.
-Caragols, qui en vol comprar?

3. –A quan els veneu, madona?
-A sis van al mesurar.

4. –No me’ls podeu dar a quatre?
-A quatre no els hi puc dar.

5. –Que mal vos caigués es covo,
ara va de bo,
no el poguéssiu aixecar!

6. Quan va haver voltat cantó,
es covo li trabucà,

7. Un geperut que passava,
li ajudà a arreplegar,

8. –Què és això que duis darrera?
-An això deixau-ho estar.

9. –Això és una gedriola,
que és molt mala d'encetar,

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Una teringaUna teringa
de tot es carrer
que en mitja hora passa
i en mitja hora ve.
Una teringa
i un teringó,
un panet de quatre
i un botifarró.


dissabte, 8 d’octubre de 2011

Dita

Qui no té cap, que tengui cames!

Cançó per triar

Quantes pedres hi ha en aquest carrer?
Jo les sé comptar molt bé,
n'hi ha una, n'hi ha dues,
n'hi ha tres, n'hi ha quatre,
n'hi ha cinc, n'hi ha sis,
n'hi ha set, n'hi ha vuit, n'hi ha nou.
Per entrar al carrer nou
un pintor i una pintora,,,,,
que pintaven Sant Joan,
que se giri sa més gran!

dimecres, 5 d’octubre de 2011

A sa plaça fan ballades

-A sa plaça fan ballades
ma mare jo hi vull anar.
-No, no. no, Catalineta
que ton pare prest vendrà.
-Tant si ve com si no ve
jo a sa plaça tenc d'anar.