divendres, 21 de novembre del 2008

La Gallina Ponicata

La gallina ponicata
pon un ou cada setmana;
pon, i un;
pon, i dos;
pon, i tres;
pon, i quatre.
La gallina de la Seu
diu que amaguis aquest peu.