diumenge, 28 d’agost de 2011

Disbarats

Els jugadors seuen en rotlana. El primer fa una pregunta a l'orella del nin que té a l'esquerra i aquest també li respon a l'orella. Aquest segon nin fa una altra pregunta al següent nin de l'esquerra que també li contesta a l'orella. Així succesivament fins que tots els nins han fet i contestat a una pregunta.
Ara el jugador que havia començat explica el que li ha preguntat el nin que tenia a la dreta i el que li ha respost el nin que tenia a l'esquerra.
Per aquí m'han preguntat:...
I per aquí m'han contestat:...
Evidentment la resposta tendrà poc a veure amb la pregunta i podran riure amb els disbarats que es creen.