dimecres, 10 d’agost del 2011

Dites d'estiu

DITA: sinònim de sentència, opinió expressada una manera dogmàtica.Al juliol, a l'era hi fa bon sol.
A l'agost, figues i most.