dimecres, 29 d’octubre de 2008

Joc: Conillons d'acotat

Es jugadors fan rotlo i s'acoten i alcen cantant:

Conillons d'acotat,
si m'agafes te mat.


Un està enmig del rotlo i prova de tocar es jugadors quan estan drets. Si el toca quan està dret, el fa passar enmig. No el pots tocar quan està acotat.