dissabte, 18 d’octubre de 2008

Una Cançó de Triar

Uni, dori,
teri,coteri,
quintili, beri,
viri virom;
compta-les bé
que dotze són.