dissabte, 8 d’octubre de 2011

Cançó per triar

Quantes pedres hi ha en aquest carrer?
Jo les sé comptar molt bé,
n'hi ha una, n'hi ha dues,
n'hi ha tres, n'hi ha quatre,
n'hi ha cinc, n'hi ha sis,
n'hi ha set, n'hi ha vuit, n'hi ha nou.
Per entrar al carrer nou
un pintor i una pintora,,,,,
que pintaven Sant Joan,
que se giri sa més gran!