dimarts, 11 d’octubre de 2011

Una teringaUna teringa
de tot es carrer
que en mitja hora passa
i en mitja hora ve.
Una teringa
i un teringó,
un panet de quatre
i un botifarró.