dissabte, 8 d’octubre de 2011

Dita

Qui no té cap, que tengui cames!